BOLESNIČKE  NADKREVETNE  JEDINICE (BED  HEAD  UNITS)

Bolesnički nadkrevetni set (Bed head units) se može nazivati još i kao bolesnička nadkrevetna jedinica, jedinica za osvetljenje i distribuciju medicinskih gasova, univerzalna bolnička svetiljka, bolnički set  itd.

Različiti modeli nadkrevetnih setova mogu se sastojati od više aluminijumskih kanala u zavisnosti od potreba klijenata. Svi modeli su napravljeni kombinicijom dva osnovna kanala u koje se ugrađuje različita  oprema u zavisnosti od potreba. U našoj ponudi je više modela, od kojih se zbog svoje praktičnosti najčešće koristi model pod oznakom SG (koji je prikazan na slici).

Bolesnički nadkrevetni set je multifunkcionalni uređaj koji kombinuje funkcije:

– osvetljenja,

– napajanja električnom energijom,

– signalizacije,

– distribucije medicinskih gasova.

 

 

Namijenjena je uglavnom medicinskim ustanovama, gde je postavljena iza pacijentovog ležaja, na zidu ili u operacionim salama.

Nadkrevetna jedinice se isporučuje u različitim dužinama u zavisnosti od već postojećih instalacija struje i razvoda gasova ili  prema želji klijenta. Standardna dužina za jedan krevet je 1 600 mm, za dva kreveta   3 200 mm i za tri 4 800 mm. Moguće su i različite kombinacije boja.

Osim terminalnih elemenata za distribuciju medicinskog gasa i napajanja,sistem takođe može sadržati i različita svetla. Tu spadaju: glavno svetlo koje je namenjeno indirektnom osvetljavanju prostora, direktno svetlo pacijenta i svetlo za noćnu orijentaciju. Štaviše, različite vrste medicinskih sredstava se mogu montirati na medicinske šine, čineći integralni deo nadkrevetne jedinice. Medicinske šine su namenjene za vešanje različitih medicinskih uređaja i opreme.

 

 

Automatske utičnice za medicinske gasove su namenjene za snabdevanje medicinskim gasovima opreme koja je povezana sa nadkrevetnim setom.  Naša kompanija ugrađuje utičnice različitih proizvođača na zahtev kupaca.

U skladu sa vrstom gasa, za koji su napravljene automatske utičnice, sistem zaključavanja automatskog prekidača i njegovog konektora je različit. Automatske  utičnice se razlikuju po bojama, i samom priključku, tako da korisnik ne može greškom priključiti neželjeni gas. Svaka utičnica se mora koristiti prema vrsti i cilju povezanog uređaja. Neke od najčešce primenjivanih utičnica su sledeće:

-Bela: za kiseonik – O2

-Belo-crna: za komprimovani vazduh – AIR

-Žuta: za vakuum – VAC

-Plava: za azot oksidul – N2O

-Siva: za ugljen-dioksid – CO2

Parapetni razvod

Kada se napajanje i podaci prenose pomoću parapetnih kanala na zidu, nema kablova koji smetaju. Ugrađeni na odgovarajućoj visini, oni omogućavaju brz i jednostavan pristup energetskim i računarskim elementima. Postavlja se direktno na zid, na konzolne nosače ili na sam radni sto u zavisnosti od enterijera i same želje i potreba kupaca.

Parapetni kanal je razvod za jake i slabe struje sa rasporedom priključnica prema želji naručioca,

koji može zahtevati priključnice kao što su strujne utičnice, mrežni elementi, priključci za mrežnu i računarsku tehniku, signalizaciju itd.