3, 6, 12 kanalni ekg
Automatsko ili manuelno snimanje 12 odvoda
3, 6 ili 12 – kanalni ECG monitor u realnom vremenu
Potpuna interpretacija i analiza
Mogućnost trenutnog ECG snimka (8 sec)
PC konekcija za prenos podataka
Stres ECG konekcija
Potpun prikaz podataka u realnom vremenu