Poštovani posetioci,

o našoj kompaniji  možete saznati na stranicama našeg sajta, na kojima ćemo se potruditi da Vam predstavimo naše proizvode kao i proizvode naših partnera koje zastupamo.

Preduzeće TPS TECHNOMED d.o.o. je osnovano 1990. godine. Bavimo se razvojem, proizvodnjom i montažom elemenata za centralno snabdevanje medicinskim gasovima i vakuumom, kao i distribucijom medicinske opreme, servisom i ostalim uslugama na polju medicinske tehnologije. Servisiranje, popravke, nabavke rezervnih delova i održavanje opreme rade tehničari i inženjeri koji su na raspolaganju u garantnom i van garantnom roku.Takođe prilikom puštanja aparata u rad vrši se i obuka zaposlenih.

 

Linkovi naših partnera: