Sistemi snabdevanja medicinskim gasom u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama koriste se za snabdevanje specijalizovanih gasova i mešavina gasa za različite delove objekta. Proizvodi koji obrađuju takvi sistemi obično uključuju:

-Kiseonik
-Medicinski vazduh
-Azotni oksid
-Azot
-Ugljen dioksid
-Medicinski vakuum
-Odlaganje otpadnih anestezijskih gasova ili sistem za uklanjanje anestetičkog gasa

Naša kompanija vrši projektovanje, kompletno instaliranje i puštanje u rad sistema za centralno snabdevanje medicinskim gasovima i obezbeđuje efikasan i siguran sistem za distribuciju medicinskih gasova medicinskom osoblju na mjestu korištenja.

Neke od osnovnih komponenata sistema medicinskog gasovoda možete videti na fotografijama ispod, tu spadaju: postrojenja (kiseonika, oksidula, medicinskog komprimovanog vazduha, vakuuma), medicinski gasovod, priključci na radnim mestima, boce, rezervoari, regulatori pritiska, kompresori, sušači, filteri, ventili, sistem nadzora i alarma itd.