Uređaji za terapiju kiseonikom

OXY 10
Uređaj za tačnu i dugotrajnu terapiju kiseonikom, opremljen pokretnim postoljem, bocom od 10l I kiseoničkom baterijom koja se sastoji od:
reducira pritiska, protokomera 0-15 l/min i ovlaživača.
OXY 3
Uređaj za tačnu i dugotrajnu terapiju kiseonikom, opremljen pokretnim postoljem, bocom od 3l i kiseoničkom baterijom koja se sastoji od:
reducira pritiska, protokomera 0-15 l/min i ovlaživača.